Còn nhau chắc chỉ phút này (TAK)

Còn nhau chắc chỉ phút này thôi

Em với tôi xa, dạ bồi hồi

Với tay tôi níu nghìn kỷ niệm

Bên nhau giây phút nữa rồi thôi

 

Em hãy đi đi mộng còn dài

Đường tình hai đứa đã chia hai

Còn đây phút cuối, người yêu hỡi

Trong em –  tôi cũng sẽ phôi phai

 

Còn nhau chắc chỉ lúc này đây

Tim tôi – em vẫn mãi ngự đầy

Nhưng mà em đã… thì em hãy…

Tôi giữ riêng mình những phút giây

 

Cứ ngỡ bên nhau trọn một đời

Cùng nhau vượt biển cả chơi vơi

Nay người quay gót, tim tôi nhói

Mênh mông sóng nước một mình bơi

 

Phút cuối bên người chợt mắt cay

Như còn đâu đó mộng đầy tay

Thôi em đi nhé, đừng day dứt

Còn nhau chắc chỉ một phút này…

(TAK)