Ghét (TAK)

Anh ghét em rồi, em biết không
Ghét môi em đỏ, má em hồng
Ghét bờ vai nhỏ nghiêng trong nắng
Và làn tóc chảy tựa dòng sông

Anh giận em rồi, em có hay
Giận đôi mắt biếc có mây bay
Anh giận nên lòng anh quay quắt
Anh ghét nên lòng anh cứ say…

(TAK)