Giản đơn? (TAK)

Cuộc đời vốn chẳng giản đơn

Và tình yêu lại càng không đơn giản

 

Ngỡ là yêu, nhưng rồi qua năm tháng

Chỉ là người mà ta nhớ khi đau

 

Ngỡ không yêu vì cứ thấy ghét nhau

Nhưng tim chết khi chẳng còn gần gũi

 

Có cuộc tình tưởng sẽ muôn nghìn tuổi

Lại chỉ là bấu víu của cô đơn

 

Khi yêu, ngỡ mai sẽ yêu hơn

Đâu có biết cạn tình trong phút chốc

 

Những đam mê ào ào như gió thốc

Tưởng mau tàn, nhưng lại hóa thiên thu

 

Ai dám chắc yêu thế là quá đủ

Khi tim ta không đơn giản đập đều?

(TAK)