Giận (TAK)

Thế là người giận tôi rồi

Ánh nhìn nghiêm nghị, đôi môi lạnh lùng

Để cho tôi phải nhớ nhung

Đôi chân bước mãi mông lung cả chiều

Giận một hôm – cũng đã nhiều

Ngả nghiêng cơn nắng, liêu xiêu gió lùa

Giận chi một chút nói đùa

Để tôi thấy cả một mùa bão dông

Giận tôi, người có vui không

Hay là người cũng ngóng trông điều gì?

Hay người muốn thấy cây si

Trồng ngay trên lối người đi mỗi ngày?

 

Hôm nay trời hết mây bay

Chắc người hết giận cho ngày trong xanh

(TAK)