Giới thiệu sách

Dưới đây là danh sách những “sách hay nên đọc” mà tôi muốn giới thiệu cho mọi người, một số bài đã đăng tại ConMotSach.com. Đối với một số cuốn sách có nhiều bản dịch với tựa khác nhau, tôi thường chỉ chọn một, nhưng có ghi chú trong bài các tựa khác. Ngay trong tên bài, tôi cố gắng ghi thêm tên tiếng Anh và tên nguyên bản.

(Trong cùng một chữ cái, các tên sách có thể không đúng thứ tự abc)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZChữ số (#)


A


B


C


D


Đ


E


F


G


H


I


J


K


L


M


N


O


P


Q


R


S


T


U


V


W


X


Y


Z

Leave a Reply