Mưa cũng khóc (TAK)

Hôm nay trời đổ mưa rào
Để trôi đi hết giọt nào trên mi
Cuộc tình ta chẳng còn chi
Trong em ôm ấp chút gì xa xưa

Em giờ chỉ khóc trong mưa
Để không ai thấy giọt mưa riêng mình
Em giờ chỉ khóc cuộc tình
Khi mưa rơi xuống nhoè hình bóng ai

Hôm nay rồi đến ngày mai
Mắt em chỉ ướt khi bài thơ rơi
Để cho nước mắt em bơi
Trong muôn giọt nước mắt trời, vì anh…

(TAK)