Nàng (TAK)

Nàng chia tay với một cuộc tình

Nét buồn thoáng sau khóe môi xinh

Lệ long lanh chảy sau đôi mắt

Cười với nhân gian,

khóc một mình

 

Nàng chia xa với một khoảng đời

Tôi nhìn chợt thấy những chơi vơi

Mà tay nàng đã không kịp với

Để đón đau cay,

cạn tình rồi

 

Tôi ước được hôn ánh mắt nàng

Để lau đi những giọt buồn loang

Được xóa trong nàng ngày tháng cũ

Để nét vui tươi lại có nàng

 

Hãy để mình tôi chuốc nỗi sầu

Cho nàng không vướng một lần đau

Cuộc chia ly đó, tôi xin gánh

Mong trái tim ai, mãi thắm màu.

(TAK)