Giản đơn? (TAK)

Cuộc đời vốn chẳng giản đơn Và tình yêu lại càng không đơn giản   Ngỡ là yêu, nhưng rồi qua năm tháng Chỉ là người mà ta nhớ khi đau   Ngỡ không yêu vì cứ thấy ghét nhau Nhưng tim chết khi chẳng còn gần gũi   Có cuộc tình tưởng sẽ muôn Xem tiếp…