Mưa cũng khóc (TAK)

Hôm nay trời đổ mưa rào Để trôi đi hết giọt nào trên mi Cuộc tình ta chẳng còn chi Trong em ôm ấp chút gì xa xưa Em giờ chỉ khóc trong mưa Để không ai thấy giọt mưa riêng mình Em giờ chỉ khóc cuộc tình Khi mưa rơi xuống nhoè hình bóng Xem tiếp…