Một cõi nhớ người (TAK)

Một phút nhớ bằng cả ngày giông bão Kéo ngang qua những khoảng lặng lòng tôi Những mong chờ cứ bay vút chơi vơi Những khắc khoải chứa chan cùng mộng tưởng   Ôi nỗi nhớ khiến hồn tôi vất vưởng Trôi lang thang vô định đến phương nào Vui và buồn cùng hòa lẫn, Xem tiếp…