Nàng (TAK)

Nàng chia tay với một cuộc tình Nét buồn thoáng sau khóe môi xinh Lệ long lanh chảy sau đôi mắt Cười với nhân gian, khóc một mình   Nàng chia xa với một khoảng đời Tôi nhìn chợt thấy những chơi vơi Mà tay nàng đã không kịp với Để đón đau cay, cạn Xem tiếp…